Η μάθηση της ξένης γλώσσας είναι πιό επιτυχής όταν:

Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και να χρησιμοποιούν μια ποικιλία μέσων
( ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ
MULTIMEDIA - ACTIVE BOOKS - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ).
*
Οι καθηγητές να είναι έμπειροι και η δουλειά τους υποστηρίζεται από ένα ευρύ
φάσμα βοηθημάτων - Συνεχή έλεγχο και συνεχή Σεμινάρια επιμόρφωσης.