ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΑΞΗ   ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ  ΙΤΑΛΙΚΑ   






-
Α ' JUNIOR Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 




-
B ' JUNIOR   Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   
 




-
  Α ' SENIOR  Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ A Francais   A ' Klasse



-
B ' SENIOR A1 Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
B Francais
B ' Klasse 



-
C '  CLASS A2 Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
DELF A1
C ' klasse (A1)   ΑΙ
Α1 -
D ' CLASS B1  ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
DELF A2
 D ' klasse (A2) 
  Α2
Α2 -
LOWER   B2  Α'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 Delf/Sorbonne B1 
 
ZD (B1)
  INICIAL B1
CELLI B1 -
PROFICIENCY 1 Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Delf/Sorbonne B2
  ZD (B2)     INDERMEDIO B2    CELLI B2 -
PROFICIENCY 2 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Delf/Sorbonne C1
  ZMP (C1)   C1   CELLI C1 -
   
 Delf/Sorbonne C2 
  KLEINES C2   SUPERIORE C2   CELLI C2