Η αξιολόγηση γίνεται ανα ΤΡΙΜΗΝΟ :

Με  Δελτία Προόδου. (3  κάθε σχολικό έτος .)
Καθημερινή Βαθμολογία σε κάθε μάθημα ( Daily Progress ).
Ενημερωτικές συναντήσεις ανα Τρίμηνο.
Με Επισκέψεις για κατ'ιδίαν ενημέρωση απο την Καθηγήτρια του παιδιού σας.
Με Ενισχυτικη διδασκαλια για τους μαθητες που έχουν ανάγκη.

** ΤΟ  LEXIS  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ  ΠΟΛΥ  ΣΥΧΝΑ  ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ  **